Референции
Свидетелство за марка_

Свидетелство за марка "АМО"-2 стр

Кодове НАТО

референция от ДКСИ-2010

референция МУ

референция МОСВ

референция 133-то СОУ

Референция "Прогресстрой"

референция "Аурелия"

Референция "Елир"

референция МЗ

референция МО

референция НОИ

референция "Буона вита"

референция "Ксаркса"

референция "Токуда"

референция НОИ

референция МЗ-НИВ СПИН

референция от Комисия за защита от дискриминация

референция-Електроразпределение

референция МИ

референция-Служба Сигурност и ВКР

референция от МВР и МТОСО

референция БАН

референция от Хематология

референция от Фонд Земеделие

референция УНСС

AMO EOOD ISO 9001

AMO EOOD ISO 14001

AMO EOOD ISO 45001