орпоративни клиенти
«ј  ќ–ѕќ–ј“»¬Ќ»  Ћ»≈Ќ“»
ќтделът за работа с корпоративни клиенти се специализира в разработката на мебели по поръчка за офиси, административни сгради, вериги магазини, търговски и развлекателни центрове, медицински учреждени€, хотели и апартаментни комплекси, комплекси от домове, вили, къщи, и т.н., съобразно вкусовете и желани€та на ¬ъзложител€ и максимално ефективното оползотвор€ване на всеки квадратен метър площ.
Ќашите проекти помагат на клиента да подчертае сво€та индивидуалност, да икономиса сила и време за решение на сложни€ проблем - избор на мебели за сво€ интериор.

јћќ ≈ќќƒ Ц ћ≈Ѕ≈ЋЌј ‘јЅ–» ј се обръща с предложение за взаимоизгодно сътрудничество към всички заинтересувани лица и организации и предлага на «ј ”ѕ„»÷»“≈, —“–ќ»“≈Ћ»“≈, »Ќ¬≈—“»“ќ–»“≈ както и на организиращите тръжните процедури техническа консултантска услуга срущу минимална стойност при изготв€нето на заданието към съответните процедури. Ц

ѕ–≈ƒ¬ј–»“≈ЋЌј ќ‘≈–“ј Ќј ѕ–ќ≈ “ .преди стартиране за оценка на разходите

ѕри планирането на разположението на мебелите в офисното помещение често се случват ситуации на планировката които не са идеални. ¬ъв вс€ко помещение има или ниши, колони, трегери , арки, отвар€ща се врата или нисък прозорец, и т.н. —ложно е да се подбере готова мебел ко€то да се вписва именно във ¬аши€т интериор. ѕри това остават излишни ъгли и ниши от толкова скъпото офисно пространство.

“ехнологи€та на изработване и ћ≈Ѕ≈ЋЌј ‘јЅ–» ј јћќ позвол€ва да се превърне всеки почти излишен ъгъл, ниша, малък склад - в удобна гардеробна, стелаж за документи, или с помощта на мебелите може да се изправ€т пропорциите на помещението Ц ¬исоките библиотечни шкафове с врати Ц стелажни системи и стенни системи с плътен гръб стават преградни стени закриващи непри€тните гледки или оформ€щи и зониращи работното и жилищното пространство.

Ќашите проектанти имат богат опит в проектирането на офисни мебели: –аботни места, «аседателни маси, Ѕиблиотечни шкафове, –ецепции, —телажни системи, √ардеробни и т.н.
- и това далеч не е пълни€ списък на индивидуално разработваните издели€ за нашите клиенти.

ѕроизводството на мебелите от материали с екологично чисти материали, съобразно с европейските стандарти, както и комплектаци€та на издели€та с качествени компоненти, обезпечават безопасността на дълготрайността на експлоатаци€та.
“ака работим ние в јћќ ћ≈Ѕ≈ЋЌј ‘јЅ–» ј.

ќтносно сътрудничество или конкретни проекти се обръщайте към мениджъра по работа със стратегически клиенти Ц √еорги ћаринов Ц тел 0899962291 е-mail: office@amo-bg.com